Yhteistyökumppanit

Reaktor

Reaktor on suomalainen IT-asiantuntijapalveluita, ohjelmistokehitystä sekä digitaalista design-työtä tarjoava yritys. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sillä on toimipisteet myös Tokiossa ja New Yorkissa.

Solita on suomalainen ohjelmisto- ja digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Solita tarjoaa ja kehittää IT-palveluita, sähköistä asiointia sekä tiedolla johtamisen ratkaisuja yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille. Solita tarjoaa digitaalisen liiketoiminnan rakentamiseen tähtääviä palveluita strategiatyöstä, konseptoinnista ja palvelumuotoilusta teknisiin toteutuksiin, integraatioihin, analytiikkaan, ylläpitoon ja pilvipalveluihin. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tampereella ja sillä on toimipisteet myös Helsingissä ja Oulussa.

Siili

Synopsys

Symbio

Accenture

Accenture on maailmanlaajuisesti toimiva strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys, jonka toiminta kattaa yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet. Yhtiöllä on yli 373 000 työntekijää ja toimintaa 120 maassa.

Tieto

Tiedon tavoitteena on hyödyntää dataan perustuvaa maailmaa koskevia merkittäviä mahdollisuuksia ja muuntaa ne elinikäiseksi arvoksi ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Pyrimme olemaan asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto liiketoiminnan uudistamisessa ja yhdistämään ohjelmisto- ja palveluvalmiutemme yhteistyössä toteutettavaan innovointiin ja ekosysteemeihin tähtääviin vahvoihin tavoitteisiimme.

Boogie Software

Boogie Software on suomalainen ohjelmistoalan yritys, jonka pääkonttori on Oulussa.

Tivia

Tivia on ICT-alan ammattilaisten verkostoitumis- ja osaamisyhteisö joka järjestää jäsenilleen koulutusta sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana alan asioiden eteenpäin viemiseksi. Tivian toiminta on jäsenjärjestöissä, ja Blanko kuuluu opiskelijajärjestönä Tiviaan. Blanko ry:hyn liitytään liittymällä Tivian jäseneksi ja valitsemalla paikallisyhdistykseksi Blanko.

Futurice

Futurice Oy on suomalainen lähinnä web- ja mobiiliohjelmistoja kehittävä yritys. Se keskittyy palveluliiketoimintana muille yrityksille tehtäviin ohjelmistopalveluihin ja palveluiden ylläpitoon.

Empower Enerim

Vaimo

Kajapro

Aava

Potky

Potky eli Pohjanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys on Blankon tavoin Tivia ry:n jäsenyhdistys. Potky on Tivian varsinainen paikallisyhdistys Oulussa. Blanko ja Potky tekevät tiivistä yhteistyötä esimerkiksi yhteisten vuosijuhlien ja vuosittaisten kesäjuhlien merkeissä.