Palautepäivä

Palautepäivä -konseptia kehittäessämme yksi asia on noussut ylitse muiden, opiskelijat haluavat nähdä, että annettuun palautteeseen reagoidaan. Siksipä syksyllä 2013 kokeilimme palautepäivän lisäksi uutta palautetuokio -konseptia. Myöhemmin Palautetuokio -konsepti integroitiin Palautepäivään.

Palautepäivä

Palautepäivä järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyllä ja keväällä. Palautepäivän aikana käydään läpi opiskelijoilta kerättyä palautetta sekä laitoksen vastauksia näihin palautteisiin. Lopuksi viimeisin puolen tunnin aikana palautepäivässä jakaannumme ryhmiin, jossa on sekä opiskelijoita ja henkilökunnan edustajia. Ryhmissä ideoimme uusia ratkaisuja ennalta esitettyihin tai muihin pinnalla oleviin asioihin. Niinä kertoina, kun jo olemme näin toimineet, uusien toimintamallien lisäksi monet ovat kertoneet oman katsontakantansa laajentuneen merkittävästi keskusteluiden ansiosta. Palautepäivä kestää yleensä noin 2h. Jos sinulla on joitain ongelmia, joita haluaisit käsitellä palautepäivässä, niin lähetäthän niitä rohkeasti alla kuvatuilla tavoilla tulemaan.

Kysymykset

Nyt, syksyllä 2013, palautteita ja kysymyksiä palautetuokioihin/ -päiviin tai OKTR:n tai muita mieltä painavia ajatuksia voit lähettää Blankon kopo -vastaavalle joko: tämän sivun alalaidassa olevalla lomakkeella, sähköpostilla osoitteeseen kopo-vastaava(at)blanko.fi tai paperisena Blankon kiltahuoneella sijaitsevaan kopo -vastaavan lootaan.

Kaikki viestit ja palautteet käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti sekä henkilötietolain mukaan.

Tulevat palautetuokiot ja päivät

  • lv 2015-2016, Toukokuun aikana.

Jos viittä arkipäivää ennen tapahtumaa näyttää, että tilaisuuteen ei ole osallistumassa ketään tai tilaisuuteen ei ole yhtään aihetta käsiteltäväksi, tilaisuutta ei järjestetä. Tilaisuuden peruuntumisesta ilmoitetaan Blankon nettisivulla ja sähköpostilistalla.

Aiempien palautepäivien muistiot

Aiempien palautepäivien muistiot löytyvät optimasta, TOL-OKTR -työtilasta. Työtilaan voivat ilmoittautua kaikki laitoksen opiskelijat. Muistiot löytyvät työtilasta Opiskelijapalautepäivien yhteenvedot -kansioista. Palautetuokioiden ja -päivien muistiot lisätään em. kansioon puhtaaksikirjoituksen jälkeen. Työtilasta löydät myös yhteenvetoja aiempien vuosien kurssipalautteesta sekä laitoksen OKTR:n kokousten pöytäkirjat.

Vain osallistumalla voit vaikuttaa.

Kehitysterveisin
KoPo -tiimi